Στις 10-3-2015 κατατέθηκε Αίτηση Εργασιών Εκσκαφής από πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο Δήμο Χαλανδρίου.

Ακολουθεί αντίγραφο του ρυμοτομικού σχεδίου.

HALANDRI 10-3-15 1-1.JPG JPG 151,33 KB18/08/21 12:11:21
HALANDRI 10-3-15 1-2.JPG JPG 152,94 KB18/08/21 12:11:22
HALANDRI 10-3-15 1-3.JPG JPG 156,45 KB18/08/21 12:11:23