Στην Υπηρεσία μας κατατέθηκε Αίτηση Εργασιών Εκσκαφής από πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο Δήμο Χαλανδρίου.

Ακολουθεί αντίγραφο του ρυμοτομικού σχεδίου.

HALANDRI 3.JPG JPG 237,72 KB18/08/21 12:11:09