Στις 8-4-2016 κατατέθηκε αίτηση χορήγησης άδειας εργασιών (από μη πάροχο) επί της Λ. Καραμανλή στην Ανάβυσσο από την οδό Αγ. Κυπριανού έως τη συμβολή της με την οδό Αλυκών στο Δήμο Σαρωνικού.

Ακολουθεί το σχετικό Υπόμνημα.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ JPG 150,46 KB18/08/21 01:39:40