Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ 74/5074/17-7-2017 με τίτλο «Περί πλαισίου λειτουργίας του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας περιόδου 2014-2020».

Ακολουθεί το ΦΕΚ 99/Β/24-1-2017 στο οποίο είναι δημοσιευμένη η παραπάνω ΚΥΑ.

ΦΕΚ 99/Β/24-1-2017 PDF 395,94 KB18/08/21 02:49:01