Ακολουθούν οι Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων στο πλαίσιο της  1ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης του Υπομέτρου 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του ΠΑΑ 2014-2020: