Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών προετοιμασίας και διεξαγωγής των Εκλογών που θα διεξαχθούν την 09η Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των Ελλήνων/ίδων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

ΚΑΛΟΥΜΕ

Όσους οικονομικούς φορείς επιθυμούν, να υποβάλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές στη Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε.Κ.Τ. Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 80-88, 3ος όροφος, γραφείο 311, την Παρασκευή 31.5.24 και ώρα 14.00, ενώπιον της Ειδικής Πενταμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων που θα συναφθούν ενόψει των Εκλογών που θα διεξαχθούν την 09η Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των Ελλήνων/ίδων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 157,41 KB30/05/24 03:41:23