Ενόψει την νέας ελαιοκομικής περιόδου σας εφιστούμε την προσοχή για την παραγωγή ελαιολάδου καλής ποιότητας:

  • Κατά την χρήση φυτοφαρμάκων πρέπει να τηρούνται οι χρόνοι συγκομιδής σύμφωνα με τις οδηγίες για να μην υπάρχουν υπολείμματα στο λάδι

  • Οι ελιές πρέπει να συλλέγονται όταν δεν έχουν ωριμάσει πλήρως, όταν το μαύρο χρώμα της επιφάνειας του καρπού δεν έχει εισχωρήσει σε όλη τη σάρκα

  • Τοποθετείτε τις ελιές σε σκιά και προστασία από το άμεσο ηλιακό φως και όχι σε άμεση επαφή με το έδαφος

  • Απαγορεύεται η μεταφορά του ελαιοκάρπου σε πλαστικά σακιά. Ο ελαιόκαρπος πρέπει να αποθηκεύεται και να μεταφέρεται με κατάλληλα υλικά συσκευασίας, πιστοποιημένα για μεταφορά τροφίμων

  • Η μεταφορά των ελιών από τους ελαιώνες στο ελαιοτριβείο δεν πρέπει να ξεπερνά τις 48 ώρες

  • Μην αφήνετε πολλά φύλλα μαζί με τον ελαιόκαρπο υποβαθμίζεται η ποιότητα του ελαιολάδου
  • Μεταφέρετε τον ελαιόκαρπο σε μέσο μεταφοράς που θα επιτρέπει την καλή κυκλοφορία του αέρα για να μην αναπτυχθούν μύκητες. Το καλύτερο μέσο είναι τα κιβώτια μεσαίου μεγέθους με ανοίγματα στα πλευρικά τοιχώματα ή τα τελάρα
  • Για την παραγωγή καλής ποιότητας ελαιολάδου βασική προϋπόθεση είναι ο υγιής καρπός
  • Απαγορεύεται η μεταφορά και αποθήκευση ελαιολάδου σε υλικά συσκευασίας που δεν είναι κατάλληλα για ελαιόλαδο όχι οποιοδήποτε πλαστικό δοχείο γιατί υπάρχει κίνδυνος ξένες ουσίες π.χ. πλαστικοποιητές, από τα υλικά συσκευασίας να μεταναστεύσουν στα έλαια και να τα επιμολύνουν

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία επικοινωνήστε με το Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής της υπηρεσίας μας

(τηλέφωνο: 2131618521)

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 89,31 KB13/10/22 11:36:36