Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Νήσων ανακοινώνει ότι περατώθηκαν οι δολωματικοί ψεκασμοί του Προγράμματος Δακοκτονίας που εφαρμόστηκαν στην περιοχή της Τροιζηνίας. Σε περιπτώσεις που υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης του εντόμου, οι παραγωγοί πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με την επιλογή του φυτοπροστατευτικού προϊόντος λαμβάνοντας υπόψη τους την υπολειμματικότητα του εντομοκτόνου που θα χρησιμοποιήσουν, προκειμένου να προστατευθεί η ελαιοπαραγωγή τους. Επίσης, σε περιοχές με υψηλή υγρασία θα πρέπει άμεσα οι παραγωγοί να κάνουν ψεκασμό με κάποιο χαλκούχο μυκητοκτόνο. Εφόσον οι παραγωγοί έχουν πρωιμότητα να μην καθυστερήσουν την συγκομιδή του ελαιοκάρπου. Η έναρξη λειτουργίας ελαιοτριβείων ορίζεται στις 07-10-2023 για την αποφυγή ανίχνευσης υπολειμμάτων στο ελαιόλαδο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα του Τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου κα Μαρούλη 2131618532.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 127,79 KB06/10/23 02:22:45