Το Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, ενημερώνει για τα εξής:

Διαπιστώθηκε η παρουσία/προσβολή του ιού της ποικιλοχλώρωσης με ρυτίδωση της μελιτζάνας ή Eggplant mottled crinkle virus (EMCV), γένος Tombus virus, σε δείγματα φυτικών ιστών μελιτζάνας σε θερμοκήπια στο Τυμπάκι, Ηρακλείου Κρήτης.

● Ο ιός προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην μελιτζάνα και ίσως, την πιπεριά, την τομάτα, το πελαργόνιο, κ.α. Τα συμπτώματά του περιλαμβάνουν, νανισμό, χλωρώσεις φύλλων, κηλιδώσεις φύλλων και καρπών, παραμορφώσεις καρπών.

Δεν υπάρχουν θεραπευτικά μέτρα για τα προσβεβλημένα φυτά.

Προκειμένου να περιοριστούν οι απώλειες στις καλλιέργειες και να εκριζωθεί ο ιός EMCV, συστήνονται στους καλλιεργητές τα κάτωθι μέτρα:

1. Έλεγχος φυτών, μετά την μεταφύτευση στον αγρό ή το θερμοκήπιο/ απομάκρυνση / καταστροφή συμπτωματικών φυτών.

2. Τακτική απολύμανση εργαλείων με εμβάπτιση σε δλμ χλωρίνης (0,5% NaOCl ή Virkon S).

3. Καλό πλύσιμο χεριών με σαπούνι & ξέπλυμα με άφθονο νερό, πριν και μετά  τους χειρισμούς φυτών.

4. Χρήση παπουτσιών, φόρμας και γαντιών μιας χρήσης, από εργαζόμενους καλλιεργητικών εργασιών και αλλαγή αυτών στις διάφορες εγκαταστάσεις. Αποφυγή επαφής υγιών φυτών με τα χέρια που έχουν επαφή με ασθενή φυτά (πχ σε εκρίζωση, δέσιμο, κλάδεμα, να προηγείται πολύ καλό πλύσιμο χριών).

5. Καλό πλύσιμο όλων των επιφανειών, δίσκων, κλπ, εντός των θερμοκηπίων μεταξύ μεταφυτεύσεων / φυτεύσεων.

6. Μείωση μετακινήσεων εργατών μεταξύ των διαφόρων τομέων της επιχείρησης.

7. Αφαίρεση ζιζανίων στους χώρους πέριξ των θερμοκηπίων.

8. Απομάκρυνση/καταστροφή υπολειμμάτων καλλιέργειας και απολύμανση θερμοκηπίων.

9. Ύπαρξη ταπέτων με απολυμαντικό στην είσοδο των θερμοκηπίων.

Αποτελεί υποχρέωση όλων των εμπλεκόμενων (έμποροι- διακινητές σπόρων, φυτώρια, σημεία πώλησης σπόρων και φυταρίων, παραγωγοί, συνεταιρισμοί, γεωπόνοι του δημοσίου και ιδιώτες) να γνωστοποιούν αμέσως στην υπηρεσία μας οποιαδήποτε ύποπτη εμφάνιση επιβλαβών οργανισμών ή συμπτωμάτων (άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031).

Οι ενδιαφερόμενοι για οποιαδήποτε πληροφορία μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ PDF 231,39 KB19/08/21 08:49:22