Σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 σας κοινοποιούμε τον Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2018/1096 της Επιτροπής της 22ης Μαΐου 2018 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 29/2012 όσον αφόρα τις απαιτήσεις σχετικά με ορισμένες ενδείξεις στην επισήμανση του ελαιολάδου.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PDF 457,04 KB18/08/21 06:42:34
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 2018/1096 PDF 490,04 KB18/08/21 06:42:35