Σε συνέχεια της πρώτης επιβεβαιωμένης παρουσίας του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας Xylela fastidiosa στην Πορτογαλία, στην Περιφέρεια του Πόρτο σε ασυμπτωματικά φυτά Lavantula, η Πορτογαλική Φυτοϋγειονομική Υπηρεσία γνωστοποίησε πρόσφατα στην Ε.Ε και τα Κράτη Μέλη τον εντοπισμό νέων προσβεβλημένων φυτών. Συγκεκριμένα το βακτήριο X. fastidiosa εντοπίστηκε σε συμπτωματικά φυτά Rosmarinus officinalis (δενδρολίβανο) και σε ασυμπτωματικά φυτά Artemisia arborescens (αψιθια) και Coprosmarepens (κοπρόσμα).

Επισημαίνεται ότι:

 1. Η παρουσία του εξαιρετικά επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας Xylela fastidiosa έχει μέχρι σήμερα διαπιστωθεί στις παρακάτω Χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
  1. Ιταλία (επαρχίες Lecce, Brindisi, Tarando και πρόσφατα Toscana)
  2. Γαλλία (Περιφέρειες Κορσικής και Προβηγκίας-Άλπεων-Κυανής Ακτής)
  3. Ισπανία (Αυτόνομη κοινότητα Βαλεαρίδων Νήσων, Αλικάντε της Περιφέρειας Βαλέντσια και Περιφέρειας Μαδρίτης)
  4. Γερμανία (Σαξονία, Θουριγγία)
 2. Ανάμεσα στους ξενιστές του βακτηρίου συγκαταλέγονται τα είδη: Prunus dulcis, Prunus armeniaca, Rhamnus alaternus, Spartum junceum, Polygala myrtifolia, Olea europaea, Prunus domestica, Rosmarinus officinalis, Vitis vinifera, Nerium oleander, Lavantula sp., Malva sp., Vinca sp. κ.α.

 3. Η μετάδοση του παθογόνου με έντομα (τζιτζικάκια) καθώς και με το μολυσμένο πολλαπλασιαστικό υλικό, ο μεγάλος αριθμός φυτών ξενιστών και το γεγονός ότι τα προσβεβλημένα φυτά συχνά δε φέρουν εμφανή συμπτώματα, καθιστούν τον οργανισμό καραντίνας Xylela fastidiosa ιδιαίτερα επικίνδυνο

 4. Η πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο μέτρο αντιμετώπισης και αποβλέπει στην παρεμπόδιση της εισόδου και διασποράς του παθογόνου στην Χώρα μας
 5. Όλα τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα Ι της 2018/927 Εκτελεστικής Απόφασης της Επιτροπής, μετακινούνται προς και εντός του εδάφους της Ένωσης μόνο εάν συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο που καταρτίζεται και εκδίδεται σύμφωνα με την οδηγία 92/105/ΕΟΚ της Επιτροπής.
 6. Λαμβάνοντας υπόψιν την εξαιρετική σοβαρότητα του αναφερόμενου παθογόνου, την σημαντικότητα των καλλιεργειών, που μπορούν να απειληθούν από αυτό στην χώρα μας και ειδικότερα της ελιάς, και το άρθρο 7 του Π.Δ. 365/2002 (ΦΕΚ Α΄307) σύμφωνα με το οποίο αποτελεί υποχρέωση όλων των εμπλεκομένων να γνωστοποιούν στην αρμόδια Αρχή της περιοχής τους, οποιαδήποτε ύποπτη εμφάνιση επιβλαβών οργανισμών ή συμπτωμάτων, παρακαλούμε: για την άμεση ενημέρωσή μας στην περίπτωση που:
  1. διαπιστωθούν ύποπτα συμπτώματα«καψίματος» στα φύλλα, ταχύτατης αποπληξίας ή κάθε άλλης ανωμαλίας που αφορά τα παραπάνω φυτικά είδη ή
  2. περιέλθουν στην κατοχή σας φυτά ξενιστές του οργανισμού καραντίνας Xylela fastidiosa (ενδεικτικά αναφέρονται: Acacia saligna, Cistus monspeliensis, Olea europaea, Polygala myrtifolia, Prunus domestica, Prunus dulcis, Rosmarium officinalis, Vitis vinifera, Nerium oleander, Lavantula sp., Malva sp. Vinca sp. κ.α)

Τονίζεται ότι:

 1. στη Χώρα μας ΔΕΝ έχει διαπιστωθεί η παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας Xylela fastidiosa

 2. Η διατήρηση της Χώρας απαλλαγμένης από τον επιβλαβή οργανισμό καραντίνας Xylela fastidiosa είναι θέμα ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ και ΥΨΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ

 3. Μη τήρηση της Φυτοϋγειονομικής Νομοθεσίας συνεπάγεται νομικές κυρώσεις, καταστροφή του φυτικού κεφαλαίου της Χώρας και σημαντικό πλήγμα στις εξαγωγές της.

Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι, στην ιστοσελίδα της Γενικής Δ/νσης Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Επιτροπής της ΕΕ: http//ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/legislation/emergency_measures
υπάρχει επικαιροποιημένη λίστα με τις περιοχές της Ένωσης, στις οποίες έχει εμφανιστεί ο επιβλαβής οργανισμός Xylella fastidiosa, βάση δεδομένων με τα φυτά – δυνητικούς ξενιστές του βακτηρίου καθώς και οι σε ισχύ αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Ακολουθεί το αρχείο της Ανακοινωσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 125,60 KB18/08/21 07:38:09