Προκειμένου να αποφευχθεί η είσοδος στις οινοποιητικές επιχειρήσεις μη επιλέξιμης πρώτης ύλης (σταφύλια), σας υπενθυμίζουμε τις υποχρεώσεων των αμπελουργών και των οινοποιητικών / εμπορικών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία {άρθρα 81 και 62 του Καν (ΕΕ) 1308/2013- άρθρο 2 της Υπουργικής Απόφασης υπ. αριθμ. 3534/96217/ 07.09.2015 (Β΄1995)} ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η οινοποίηση μη οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου καθώς και η οινοποίηση ποικιλιών που προέρχονται από αμπελοτεμάχια τα οποία δεν εντάσσονται στο δυναμικό παραγωγής του αμπελοοινικού τομέα (χωρίς δικαίωμα φύτευσης, τεμάχια ποικιλιών διπλής/τριπλής χρήσης που ενισχύονται από άλλη ΚΟΑ ή επιτραπέζιων σταφυλιών).

Πιο συγκεκριμένες πληροφορίες στο έγγραφο της Υπηρεσίας που ακολουθεί.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PDF 162,85 KB18/08/21 08:23:39