Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής εκπόνησε το εγχειρίδιο με τίτλο “ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΓΗ: ΤΡΟΦΟΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΤΗΣ”, το οποίο αποτελεί τον οδικό χάρτη για την επαγγελματική κατεύθυνση των νέων της περιοχής που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα.

Το εγχειρίδιο έχει σκοπό να ενημερώσει τους πολίτες και τους εμπλεκόμενους φορείς για την υφιστάμενη κατάσταση του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα σε ότι αφορά τις επικρατούσες καλλιέργειες, το ζωικό κεφάλαιο και τις εγκαταστάσεις μεταποίησης των παραγόμενων φυτικών και ζωικών προϊόντων.

Το σημαντικότερο είναι ότι στο εν λόγω εγχειρίδιο, αποτυπώνονται οι δράσεις και τα ευεργετικά μέτρα που προτείνονται από το εξειδικευμένο προσωπικό της υπηρεσίας μας σε συνάρτηση με την εμπειρία και την άμεση επαφή με τον πολίτη.

Ακολουθεί το εγχειρίδιο.