Στην ενότητα αυτή καταχωρούνται οι εταιρείες καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους που εκδίδουν νέες άδειες ή τροποποιούν ή ανανεώνουν τις ήδη υπάρχουσες, στις Ενότητες της Περιφέρειας Αττικής, σε εφαρμογή της ΚΥΑ 323/4883/16-1-2015.

Σημειώνουμε ότι σε εφαρμογή της ΚΥΑ 323/4883/16-1-2015 (ΦΕΚ 163/Β΄/22-1-2015) οι διοικητικές διαδικασίες έναρξης, ανανέωσης και τροποποίησης των επαγγελματικών στοιχείων που αφορά την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους αποτελούν πλέον αρμοδιότητα των Δ/σεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Προηγουμένως η αρμοδιότητα αυτή ήταν του Τμήματος Φυτοπροστατευτικών και Βιοκτόνων Προϊόντων του ΥΠΑΑΤ, όπου και διατηρείται ηλεκτρονικό αρχείο με όλες τις εταιρείες στην ιστοσελίδα: http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/entomatroktika.

ΠΕ ΝΗΣΩΝ XLS 19,50 KB30/01/23 11:13:36
ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ XLSX 37,98 KB10/01/23 12:51:06
ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ XLS 52,00 KB03/02/23 01:13:30