Άρση απαγόρευσης αλιείας, συγκομιδής, διακίνησης και διάθεσης όλων των οστρακοειδών από τη ζώνη παραγωγής Δρέπανο (Βουρκάρι) του Δήμου Μεγαρέων.

Ακολουθεί η απόφαση (ΑΔΑ: ΩΤ867Λ7-31Σ).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 126,80 KB19/05/22 01:49:20