ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την άρση απαγόρευσης αλιείας, συγκομιδής, διακίνησης και διάθεσης των γυαλιστερών που προέρχονται από τη Ζώνη Παραγωγής Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων της περιοχής Λουτρόπυργος – Νεράκι του Δήμου Μεγαρέων Αττικής, λόγω εξάλειψης των λόγων που επιβλήθηκε (σημεία 13-18).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 149,75 KB17/01/23 02:06:59