ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την άρση απαγόρευσης αλιείας, συγκομιδής, διακίνησης και διάθεσης των γυαλιστερών που προέρχονται από τη Ζώνη Παραγωγής Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων της περιοχής Δρέπανο (Βουρκάρι) του Δήμου Μεγαρέων Αττικής, λόγω εξάλειψης των λόγων που επιβλήθηκε (σημεία 13-16).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 149,00 KB17/01/23 02:10:00