ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

  1. Την απαγόρευση από τη λήψη της παρούσας μέχρι νεωτέρας της αλιείας, συγκομιδής, διακίνησης και διάθεσης στην αγορά για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση, των ζωντανών κυδωνιών που προέρχονται από τη Ζώνη Παραγωγής Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων Δρέπανο (Βουρκάρι) του Δήμου Μεγαρέων Αττικής, λόγω εντοπισμού παραλυτικών θαλάσσιων βιοτοξινών (PSPs), πέρα από το όριο λήψης μέτρων (1.575,50±69,35 μg/kg με όριο 800 μg/kg), σε δείγμα ζωντανών κυδωνιών που πάρθηκαν από την παραπάνω Ζώνη Παραγωγής (σημείο 12) και
  2. Την ανάκληση από την αγορά ή τα κέντρα αποστολής των κυδωνιών που αλιεύθηκαν κατά την χρονική περίοδο από την ημέρα δειγματοληψίας (3/6/2024) ως την έκδοση της παρούσας απόφασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 150,81 KB06/06/24 02:20:54