Απαγορεύουμε από τη λήψη της παρούσας μέχρι νεωτέρας την αλιεία, συγκομιδή, διακίνηση και διάθεση στην αγορά για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση, μυδιών που προέρχονται από τη Ζώνη Παραγωγής Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων Λουτρόπυργος –Νεράκι του Δήμου Μεγαρέων Αττικής, λόγω ανίχνευσης λιπόφιλων τοξινών της ομάδας ΟΑ (ΟΑ+DTX+PTX) πάνω από το όριο λήψης μέτρων (525,4 μg/kg με όριο θετικότητας 160 μg/kg ) , σε δείγμα ζωντανών μυδιών από την παραπάνω Ζώνη Παραγωγής.

Ακολουθεί το αρχείο της απόφασης.