ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

  1. Απαγορεύουμε από τη λήψη της παρούσας μέχρι νεωτέρας την αλιεία, συγκομιδή, διακίνηση και διάθεση στην αγορά για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση, όλων των οστρακοειδών που προέρχονται από τη Ζώνη Παραγωγής Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων Δρέπανο (Βουρκάρι) του Δήμου Μεγαρέων Αττικής, λόγω εντοπισμού μικροφυκών Azadinium spp., που παράγουν λιπόφιλες τοξίνες, πέρα από το όριο λήψης μέτρων (5.392 κυτ/L με όριο 1.000 κυτ/L) σε δείγμα θαλασσινού νερού από την παραπάνω Ζώνη Παραγωγής.
  2. Την εφαρμογή της παρούσας, που ισχύει από σήμερα, αναθέτουμε στο Αγροτικό Κτηνιατρείο Μεγάρων, στο Λιμεναρχείο Ελευσίνας και στη Λιμενική Αστυνομία Ελευσίνας.
  3. Στους μη συμμορφούμενους με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης και των μέτρων που λαμβάνονται κατ΄ εφαρμογή της, επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 142,16 KB18/08/21 03:13:55