Απαγορεύουμε από τη λήψη της παρούσας μέχρι νεωτέρας την αλιεία, συγκομιδή, διακίνηση και διάθεση στην αγορά για ανθρώπινη κατανάλωση, των γυαλιστερών που προέρχονται από τη Ζώνη Παραγωγής Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων Δρέπανο (Βουρκάρι) του Δήμου Μεγαρέων Αττικής, λόγω αδυναμίας διενέργειας των δειγματοληψιών κατά τις τελευταίες εβδομάδες με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η παρακολούθηση της παραπάνω Ζώνης Παραγωγής, προκειμένου να διαφυλαχθεί η Δημόσια Υγεία.

Την εφαρμογή της παρούσας, που ισχύει από σήμερα, αναθέτουμε στο Αγροτικό Κτηνιατρείο Μεγάρων, στο Λιμεναρχείο Ελευσίνας και στη Λιμενική Αστυνομία Ελευσίνας.

Στους μη συμμορφούμενους με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης και των μέτρων που λαμβάνονται κατ ́ εφαρμογή της, επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 159,46 KB07/09/22 12:33:40