Με την υπ’αριθμ.πρω.17813/23-12-2013 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής, αποφασίζουμε την απαγόρευση ,από τη λήψη της παρούσας μέχρι νεωτέρας, της αλιείας,συγκομιδής, διακίνησης και διάθεσης στην αγορά για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση, όλων των οστρακοειδών που προέρχονται από τη Ζώνη Παραγωγής Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων Λουτρόπυργος –Νεράκι του Δήμου Μεγαρέων Αττικής.

Ακολουθεί το αρχείο της απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ PDF 141,09 KB18/08/21 11:13:49