Απαγορεύουμε από τη λήψη της παρούσας μέχρι νεωτέρας την διάθεση στην αγορά για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση, κυδωνιών που προέρχονται από τη Ζώνη Παραγωγής Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων Δρέπανο (Βουρκάρι) του Δήμου Μεγαρέων Αττικής, λόγω υπέρβασης των ορίων σε Ε.coli (330 MPN/100 gr σάρκας και ενδοθυρικού υγρού με όριο τα 230 ΜΡΝ/100 gr) δείγματος ζωντανών κυδωνιών που πάρθηκε από την ανωτέρω ζώνη παραγωγής Ζ.Δ.Μ.

Ακολουθεί το αρχείο της απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 141,70 KB18/08/21 11:57:34