Απαγορεύουμε από τη λήψη της παρούσας μέχρι νεωτέρας την αλιεία, συγκομιδή, διακίνηση και διάθεση στην αγορά για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση, όλων των οστρακοειδών που προέρχονται από τη Ζώνη Παραγωγής Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων
Δρέπανο (Βουρκάρι) του Δήμου Μεγαρέων Αττικής, λόγω εντοπισμού μικροφυκών Azadinium spp, που παράγουν λιπόφιλες τοξίνες, πέρα από το όριο λήψης μέτρων (1.044 κυτ/L με όριο 1.000 κυτ/L), καθώς και μικροφύκη Alexandrium spp, που
παράγουν παραλυτικές τοξίνες, πέρα από τα όρια λήψης μέτρων (1.391 κυτ/L με όριο 1.000 κυτ/L), σε δείγμα θαλασσινού νερού από την παραπάνω Ζώνη Παραγωγής.

Ακολουθεί το αρχείο της απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 150,35 KB18/08/21 07:53:27