ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την άρση της απαγόρευσης αλιείας, συγκομιδής, διακίνησης και διάθεσης για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση όλων των οστρακοειδών από τη Ζώνη Παραγωγής ΖΔΜ Λουτρόπυργος – Νεράκι του Δήμου Μεγαρέων λόγω εξάλειψης των λόγων που επιβλήθηκε.

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 128,83 KB18/08/21 06:03:38