ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την άρση της απαγόρευσης διάθεσης στην αγορά για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση όλων των οστρακοειδών που προέρχονται από τη Ζώνη Παραγωγής Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων της περιοχής Δρέπανο (Βουρκάρι) του Δήμου Μεγαρέων Αττικής, λόγω εξάλειψης των λόγων που επιβλήθηκε (σημεία 13-18).

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 127,73 KB18/08/21 06:25:29