ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την άρση των προληπτικών υγειονομικών μέτρων που είχαν ληφθεί με την με αριθμό πρωτοκόλλου 3960/16-09-2014 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Νήσων για τη ζώνη παραγωγής ζώντων δίθυρων μαλακίων, ΜΠΑΤΣΙ (ΖΩΝΗ ΙΙ ) η οποία ορίζεται στη θαλάσσια περιοχή της νήσου Σαλαμίνας, από το τέρμα του Ναυστάθμου μέχρι τον κάβο του Μάκρη.

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 321,27 KB18/08/21 11:43:33