Απόφαση: “άρση των προληπτικών και άμεσων υγειονομικών μέτρων στην περιοχή παραγωγής Φανερωμένη (Ζώνη Ι) στη νήσο Σαλαμίνα στο πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησης της εξαλίευσης ζώντων δίθυρων μαλακίων”.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 799,06 KB13/05/22 04:28:38