Αποφασίζεται η έναρξη της εποχικής λειτουργίας της περιοχήςπεριοχής παραγωγήςπαραγωγής «ΙΙ:«ΙΙ: Μπατσί Σαλαμίνας» στον Σαρωνικό Κόλπο για την αλιεία, συγκομιδή, διακίνηση και διάθεση στην αγορά για ανθρώπινη κατανάλωση ζώντων δίθυρων μαλακίων (κυδώνια/Venus verucosa, και γυαλιστερές/Callista chione,) από την περιοχή παραγωγής «ΙΙ:«ΙΙ: Μπατσί Σαλαμίνας».

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 698,66 KB19/02/24 10:18:03