Λήψη Άμεσων Υγειονομικών Μέτρων για την αλιεία Γυαλιστερών (Callista chione) στο πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησης των ζωνών παραγωγής και αλιείας Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων στη Ζώνη Παραγωγής Φανερωμένη (Ζώνη Ι) Νήσου Σαλαμίνας.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 810,77 KB09/09/22 11:55:24