Αποφασίζουμε την άρση των προληπτικών υγειονομικών μέτρων τα οποία είχαν ληφθεί με την 302423/13.03.2023 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Νήσων για την προστασία της δημόσιας υγείας, και επιτρέπουμε την αλιεία, συγκομιδή, διακίνηση και διάθεση στο εμπόριο για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση όλων των ζώντων δίθυρων μαλακίων (κυδώνια/Venus verrucoseγυαλιστερές/Callista chione, στρείδια άμμου/Pinctada maxima) από τη ζώνη παραγωγής Αιάντειο Σαλαμίνας (Ζώνη ΙΙΙ) επειδή προσκομίστηκαν δείγματα σύμφωνα με το πρόγραμμα παρακολούθησης για την εξαλίευση ζώντων δίθυρων μαλακίων από τη ζώνη ΙΙΙ – Αιάντειο και τα αποτελέσματα είναι σύμφωνα με τη νομοθεσία (σχετικά 9, 10, 11).

Υπενθυμίζεται ότι είναι σε ισχύ το ΠΔ 223/2003 για τις γυαλιστερές ως προς την περίοδο απαγόρευσης αλιείας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 583,47 KB08/05/23 10:48:29