Λήψη προληπτικών υγειονομικών μέτρων για την αλιεία ζώντων δίθυρων μαλακίων από την κατηγοριοποιημένη ζώνη παραγωγής V – Καματερό Σαλαμίνας σύμφωνα με το πρόγραμμα παρακολούθησης των περιοχών παραγωγής ζώντων δίθυρων μαλακίων.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 836,72 KB14/03/22 05:20:30