Αποφασίζουμε τη λήψη ΑΜΕΣΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ για την προστασία της δημόσιας υγείας με ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ της αλιείας, συγκομιδής, διακίνησης και διάθεσης στο εμπόριο για ανθρώπινη κατανάλωση όλων των εξαλιεύσιμων ειδών: κυδώνι (Venus verucosa) και γυαλιστερή (Callista chione) από τη ζώνη παραγωγής ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ (ΖΩΝΗ Ι) για τους λόγους που αναφέρονται στην Απόφαση που ακολουθεί.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 786,21 KB29/12/23 08:26:23