Λήψη Προληπτικών Υγειονομικών Μέτρων στις Ζώνες Παραγωγής Φανερωμένη (Ζώνη Ι) και Αιάντειο (Ζώνη ΙV) της Νήσου Σαλαμίνας για την αλιεία Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων στο πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησης των ζωνών παραγωγής και αλιείας Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 1,12 MB29/11/21 03:35:31