ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τον ορισμό του Σχεδίου Δειγματοληψίας για την αλιεία ζώντων δίθυρων μαλακίων από τη ζ ώνη ΙΙ – ΜΠΑΤΣΙ στη νήσο Σαλαμίνα στον Αργοσαρωνικό Κόλπο.

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 466,89 KB18/08/21 06:20:35