ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τον ορισμό του Σχεδίου Δειγματοληψίας για την αλιεία ζώντων δίθυρων μαλακίων από τη ζώνη Βόρεια της νήσου Μετώπης στον Αργοσαρωνικό Κόλπο.
Ακολουθεί το αρχείο της απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 354,43 KB18/08/21 06:20:32