Άρση Προληπτικών Υγειονομικών Μέτρων, που είχαν ληφθεί με την 5028/10.10.2018 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Νήσων, στο πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησης των ζωνών παραγωγής και αλιείας Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων στη Ζώνη Παραγωγής V – Καματερό Σαλαμίνας Νήσου Σαλαμίνας.

Ακολουθεί το αρχείο της απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 420,71 KB18/08/21 07:07:37