Άρση Άμεσων Υγειονομικών Μέτρων για την αλιεία κυδωνιών, στο πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησης των ζωνών παραγωγής και αλιείας Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων στη Ζώνη Παραγωγής Φανερωμένη (Ζώνη Ι) Νήσου Σαλαμίνας.

AΠΟΦΑΣΗ PDF 785,20 KB19/08/21 08:59:44