ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

την έναρξη λειτουργίας της κατηγοριοποιημένης ως μικρής χρονικής διάρκειας ζώνης παραγωγής ζώντων δίθυρων μαλακίων ΙΙ – ΜΠΑΤΣΙ της νήσου Σαλαμίνας στον Αργοσαρωνικό Κόλπο, επιτρέποντας την αλιεία, τη διακίνηση και την εμπορία των εξής ειδών ζώντων δίθυρων μαλακίων:

κυδώνια (Venus verrucosa), μύδια (Mytillus galloprovincialis) και γυαλιστερές (Callista chione)] για άμεση κατανάλωσή τους από τον άνθρωπο (κατηγορία Α) με την υποχρέωση της διακίνησής τους με έντυπα καταγραφής και της διέλευσης τους από Κέντρο Αποστολής, από τη ζώνη παραγωγής (ΖΩΝΗ ΙΙ) – ΜΠΑΤΣΙ.

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 525,45 KB18/08/21 06:21:49