Σας γνωρίζουμε ότι έχει επέλθει τροποποίηση στην κατηγοριοποίηση των ζωνών παραγωγής ζώντων δίθυρων μαλακίων στις περιοχές της Φανερωμένης, του Μπατσί, του Αιάντειου και του Καματερού της νήσου Σαλαμίνας.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.