Η Περιφέρεια Αττικής αποφασίζει τη λήψη προληπτικών υγειονομικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας με την απαγόρευση της αλιείας, συγκομιδής, διακίνησης και διάθεσης στο εμπόριο για ανθρώπινη κατανάλωση του ψευτοκύδωνου (Chamellea gallina) από τη ζώνη παραγωγής Ι – Φανερωμένη Σαλαμίνας.

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 403,25 KB18/08/21 07:58:03