Πίνακας παρακολούθησης ζωνών παραγωγής ζώντων δίθυρων μαλακίων, προς ενημέρωση των οστρακοαλιεών και των κέντρων αποστολής – καθαρισμού των οστράκων της Περιφέρειας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 22-07-15 XLS 37,00 KB18/08/21 12:39:36