Μεταβολή γνωστοποίησης εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “BIOFINO Ι ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της οδού Πλάτωνος 159 στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Μοσχάτου. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1107452(ver.2)/12-01-2023. 

BIOFINO ΙΚΕ 1107452.002 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2 PDF 72,58 KB13/01/23 08:40:14