ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1358235-03 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΓΚΡΑΦΙΚΑ ΠΑΚ ΙΚΕ