Έγκριση εγκατάστασης για τον μηχανολογικό εκσυγχρονισμό, με προσθήκη δραστηριότητας, του εργοστασίου μεταλλοτεχνίας και άλλων υπηρεσιών κατεργασίας μετάλλων της « ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. » επί της οδού ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 19Α, στον δήμο ΙΛΙΟΝ, διάρκειας πέντε (5) ετών. 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 345,98 KB18/01/23 09:45:14