Έγκριση εγκατάστασης (μηχανολογικής σε υφιστάμενο κτίριο), του εργαστηρίου επεξεργασίας αρωματικών φυτικών προϊόντων, της ΘΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε., που βρίσκεται στη Θέση ΣΑΛΟΥΡΙ – ΑΓ. ΣΩΤΗΡΑ, στο Κορωπί.