Έγκριση Εγκατάστασης μηχανολογική και κτιριακή, βιομηχανίας με δραστηριότητα την παραγωγή ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΝΟΚ και κατά παρέκκλιση, ως προς το ύψος, για λειτουργικούς λόγους, της αποθήκης κατακόρυφου τύπου (silos), στην επωνυμία ‘ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Ε.’ που πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση ‘Μανδιά Αποστόλου ή Τσούμπα’ περιοχή ΒΙ.ΠΑ Αυλώνα Δήμου Ωρωπού – Αττικής