Έγκριση εγκατάστασης μηχανολογικού και κτιριακού εκσυγχρονισμού στο ‘ΟινοποιείοΕμφιαλωτήριο’ του ‘ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΕΓΓΙΝΗ’, που βρίσκεται στη Λεωφ. Κάτω Σουλίου 62 του Δήμου Σπατών-Αρτέμιδας του Ν.Αττικής, σύμφωνα με το ΓΟΚ και χωρίς παρεκκλίσεις από τους όρους δόμησης, διάρκειας ισχύος πέντε (5) ετών.