Έγκριση εγκατάστασης μηχανολογικού εκσυγχρονισμού, του εργοστασίου κατασκευής φωτιστικών, της «ΖΑΜΠΕΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», που βρίσκεται στη Θέση «ΚΙΒΟΥΡΙ», στη Κερατέα.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΣ. (ΑΑ). PDF 132,84 KB10/04/23 11:12:57