Έγκριση εγκατάστασης οινοποιείου με εμφυαλωτήριο οίνου, στην επωνυμία «Δήμητρα Σιδέρη» που πρόκειται να εγκατασταθεί σε υφιστάμενο κτίριο, στη θέση ‘Ντερδέζα – Μπελίγρι’ στην Κερατέα του Δήμου Λαυρεωτικής – Αττικής.